0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org

BM İklim Değişikliği Odağında Çocuk Hakları ve Çevre Hakkında Genel Yorum Taslağı Üzerine Görüş Çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, İklim Değişikliği Odağında Çocuk Hakları ve Çevre Hakkında Genel Yorum hazırlığı içerisindedir. Bu kapsamında Komite tarafından taslak bir metin hazırlanmış ve bir çağrı eşliğinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. İklim adaleti ve çocuk hakları açısından konunun oldukça önemli olması nedeniyle çağrı metnini Türkçeye çevirdik ve sizlerle paylaşıyoruz.

Çağrı metninin orijinal haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-comments-draft-general-comment-childrens-rights-and-environment-special

Komite, tüm ilgili paydaşları güncel Genel Yorum taslağı üzerine değerlendirmeler yapmaya davet etmektedir. Genel Yorum ile ilgili görüş sunmak için son gün 15 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Sunulacak yorum ve görüşlerin 3000 kelimeyi aşmaması gereklidir. Komite, sunulan tüm katkı ve görüşleri değerlendirmesinin ardından Genel Yorum'a son halini verecektir. 

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak bu alanda çeviriler yapmaya ve bilgi notları hazırlamaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızın iklim adaletinin sağlanması ve iklim krizine karşı kırılgan grupların güçlendirilmesine katkı sunmasını ümit ediyoruz.

Altıparmak Hukuk Bürosu

 

Çeviren: Stj. Av. Defne Soyer

İklim Değişikliği Odağında Çocuk Hakları ve Çevre Hakkında

Genel Yorum Taslağı Üzerine Görüş Çağrısı

Yayınlayan: Çocuk Hakları Komitesi

Son teslim tarihi: 15 Şubat 2023

Amaç iklim değişikliğine özel bir odakla, çocuk hakları ve çevre üzerine Genel Yorum metin içeriğinin son haline karar vermek.

Çocuk Hakları Komitesi, iklim değişikliğine özel bir odakla çocuk hakları ve çevre üzerine Genel Yorum hazırlığı içerisindedir.

Komite, 2021’in Ekim ayında ilgili tüm tarafları genel yorumun kavramsal notuna dahil olmaları için davette bulundu. Devletlerin kavramsal not hakkındaki yorumları, 103 ülkeden 7416 çocuk ile yapılan istişarelerin sonuçları ve tematik atölyeler ile genel kamuoyu geri bildirimlerinin analizine ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

Komite tüm ilgili paydaşları güncel Genel Yorum taslağı üzerine değerlendirmeler yapmaya davet etmektedir. Komite sağlanan katkıları gerektiği gibi dikkate aldıktan sonra, Genel Yorum’un son halinin içeriğine karar verecektir.

Genel Yorum taslak İngilizce metin güncel versiyonu için: English

Çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere küresel toplumla istişareler hakkında daha faza bilgi

Sonraki süreçler

Tüm yorumlar:

- Komitenin resmi çalışma dillerinden birinde sunulmalıdır: İngilizce, Fransızca veya İspanyolca;

- Yorumu içeren bölümlerin ve/veya paragrafların net bir şekilde belirtildiği, kısa ve öz bir dokümanda bulunmalıdır;

- 3000 kelimeyi aşmamalıdır;

-  WORD formatında elektronik ortamda ohchr-crc@un.org adresine mail yoluyla gönderilmelidir;

- Yukarıdaki gerekliliklere uymaması halinde kabul edilmeyecektir;

- Çevrilmeyecektir;

- Çocuk Hakları Komitesi’nin genel yorum hasredilmiş web sayfasında yayınlanacaktır.

Genel Yorum üzerine, yerel ya da bölgesel bir istişare bulguları ile katkı sunuyorsanız, şu kısa bilgileri eklemeniz gerekmektedir: (1) istişare metninin tarih ve yer bilgisi; (2) dahil olan paydaşların tipleri ve (3) mümkünse, katılanların yaşı, toplumsal cinsiyeti ve uyruğu.

Yorum ve görüşler 15 Şubat 2023 tarihinden önce gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen hiçbir sunum dikkate alınmayacak ya da web sayfasında paylaşılmayacaktır.

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by