0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

HAKKIMIZDA

Av.Cem ALTIPARMAK

1999 yılından bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Cem ALTIPARMAK, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde; Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'nde başladığı üniversite öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Avukatlık stajının ardından, ağırlıklı olarak idare hukuku, özel hukuk ve ceza hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

2010-2012 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Koordinatörü olarak görev almıştır. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından desteklenen çevre projelerinde izleme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmıştır. Çevre ve ekoloji mücadelesi içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin hukuki savunuculuk kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan projelerde koordinatörlük ve danışmanlık görevi yürütmüştür. Kamu otoritelerinin kent ve çevre alanındaki hukuka aykırı uygulamaları sonucunda mağdur olan yurttaş gruplarına hukuki destek sağlamak amacıyla kurulmuş olan savunuculuk gruplarında üye olarak yer almıştır.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nda üç dönem boyunca görev alan Cem ALTIPARMAK, halen İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. Doğa Derneği'nde hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İklim ve Ekokırım Hukuk Kliniği koordinatörlüğünü yürütmektedir. 

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Av.Özlem ALTIPARMAK

1999 yılından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Özlem ALTIPARMAK, lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, üniversite öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Hukuk Fakültesini bitirmesinin ardından Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başlamış ve insan hakları, kadın, toplumsal cinsiyet, engelli hakları, çevre hukuku, iklim adaleti ve adalete erişim alanındaki pek çok proje ve eğitim programında danışman ve eğitimci olarak yer almıştır.

1999-2003 yılları arasında, sırasıyla Vakıflar Bankası Ege Bölge Hukuk Müşavirliği'nde ve Yaşar Holding A.Ş. bünyesinde kadrolu avukat olarak görev yapmıştır. 2003 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Av. Özlem ALTIPARMAK, 2006-2010 yılları arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu Koordinatörlüğü ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2010-2017 yılları arasında merkezi İsveç'te bulunan Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nde Kıdemli Program Sorumlusu olarak çalışmış ve bu program kapsamında Türkiye'de avukat, hakim, savcı, polis ve akademisyenlere yönelik insan hakları eğitimi ve araştırmalarının güçlendirilmesi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamıştır. İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. Doğa Derneği hukuk danışmanı ve Ankara Üniversitesi İklim ve Ekokırım Hukuk Kliniği koordinatörüdür. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women Türkiye) tarafından yürütülen 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İklim Değişikliği Eylemi ve Afet Riskini Azaltma Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı' kapsamında ulusal uzman olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Stj.Av.Ceren Naz BÜYÜKGEBİZ

2021 – 2022 yılları arasında İzmir Barosu’nda stajyer avukat olarak yer alan Ceren Naz BÜYÜKGEBİZ, lise öğrenimini 2014 yılında Antalya Lisesi’nde, üniversite öğrenimini ise Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde insan hakları, doğa koruma ve çevre hukukuna ilişkin eğitimler alan Ceren Naz Büyükgebiz, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli gönüllülük projelerine katılmış ve 2016 – 2019 yılları arasında Antalya Kültür Sanat bünyesinde doğaya dair çocuk atölyelerinde yürütücü olarak görev almıştır. 2021 yılından bu yana AB Sürdürülebilirlik Elçisidir.

İyi derece İngilizce bilmektedir.

Stj.Av.İpek SEZGİN

2021- 2022 yılları arasında İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık stajını yapan İpek SEZGİN, lise öğrenimini Aydın Özel Başak Anadolu Lisesi’nde, üniversite öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek onur derecesiyle mezun olduğu lisans öğrenimi sırasında Doğa ve Çevre Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, İş Hukuku alanlarıyla ilgilenmiştir. 2019-2020 yılları arasında Erasmus Değişim Programı kapsamında Köln Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak yer almış ve Çevre, Münazara ve Haksız Fiil Hukukuyla ilgili çeşitli eğitimlere katılmıştır. 

Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmekte ve Çince dersleri almaktadır.

Ekibimiz

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by