0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org

HAKKIMIZDA

Av.Cem ALTIPARMAK

1999 yılından bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Cem ALTIPARMAK, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde; Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'nde başladığı üniversite öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Avukatlık stajının ardından, ağırlıklı olarak idare hukuku, özel hukuk ve ceza hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

2010-2012 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Koordinatörü olarak görev almıştır. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından desteklenen çevre projelerinde izleme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmıştır. Çevre ve ekoloji mücadelesi içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin hukuki savunuculuk kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan projelerde koordinatörlük ve danışmanlık görevi yürütmüştür. Kamu otoritelerinin kent ve çevre alanındaki hukuka aykırı uygulamaları sonucunda mağdur olan yurttaş gruplarına hukuki destek sağlamak amacıyla kurulmuş olan savunuculuk gruplarında üye olarak yer almıştır.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nda üç dönem boyunca görev alan Cem ALTIPARMAK, halen İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. Doğa Derneği'nde hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır. Uzman hukukçulardan oluşan Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı'nın kurucularındandır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İklim Hukuk Kliniği koordinatörlüğünü yürütmektedir. 

Avukatlık faaliyetine ek olarak, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk resmi siciline kayıtlı 'uzman arabulucu' olarak hizmet vermektedir. 

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Av.Özlem ALTIPARMAK

1999 yılından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Özlem ALTIPARMAK, lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, üniversite öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Hukuk Fakültesini bitirmesinin ardından Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başlamış ve insan hakları, kadın, toplumsal cinsiyet, engelli hakları, çevre hukuku, iklim adaleti ve adalete erişim alanındaki pek çok proje ve eğitim programında danışman ve eğitimci olarak yer almıştır.

1999-2003 yılları arasında, sırasıyla Vakıflar Bankası Ege Bölge Hukuk Müşavirliği'nde ve Yaşar Holding A.Ş. bünyesinde kadrolu avukat olarak görev yapmıştır. 2003 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Av. Özlem ALTIPARMAK, 2006-2010 yılları arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu Koordinatörlüğü ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2010-2017 yılları arasında merkezi İsveç'te bulunan Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nde Kıdemli Program Sorumlusu olarak çalışmış ve bu program kapsamında Türkiye'de avukat, hakim, savcı, polis ve akademisyenlere yönelik insan hakları eğitimi ve araştırmalarının güçlendirilmesi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamıştır. İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. İklim Şurası - Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar Komisyonu'nda Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen üye olarak yer almıştır. Doğa Derneği hukuk danışmanıdır ve Ankara Üniversitesi İklim Hukuk Kliniği koordinatörüdür. Uzman hukukçulardan oluşan Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı'nın kurucularındandır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women Türkiye) tarafından yürütülen 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İklim Değişikliği Eylemi ve Afet Riskini Azaltma Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı' kapsamında ulusal uzman olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Av.İpek SEZGİN

2021-2022 yılları arasında Altıparmak Hukuk Bürosu'nda avukatlık stajını yapan İpek SEZGİN, lise öğrenimini Aydın Özel Başak Anadolu Lisesi’nde, üniversite öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek onur derecesiyle mezun olduğu lisans öğrenimi sırasında Doğa ve Çevre Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, İş Hukuku alanlarıyla ilgilenmiştir. 2019-2020 yılları arasında Erasmus Değişim Programı kapsamında Köln Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak yer almıştır. Avukatlık stajı süresince insan hakları, çevre hukuku ve adalete erişim konularında araştırma, analiz ve çeviriler yapmış ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hukuki görüş ve bilgi notları hazırlamıştır. İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. 

Doğa Derneği tarafından yürütülen 'Doğa ve Çevresel Hakları Savunmak ve İklim Adaletinin Sağlanması için Hukukçuların Güçlendirilmesi Projesi' koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 

Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmekte ve Çince dersleri almaktadır.

Av.Defne SOYER

2022-2023 yılları arasında Altıparmak Hukuk Bürosu'nda avukatlık stajını yapan Defne SOYER, lise öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi’nde, lisans öğrenimini ise Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında İnsan Hakları, Doğa Hakları, Karşılaştırmalı Hukuk alanlarıyla ilgilenmiştir. 2018 yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF Türkiye’de gönüllü staj yapmıştır. 2020 yılında Info Yatırım şirketinde 6 aylık yatırım danışmanlığı deneyiminden sonra 2021 yılında kendi kurduğu bir girişim ile zeytinyağı ve doğal cilt bakım ürünleri üretmekte, doğa ile uyumlu üretim süreçleri geliştirmek için çalışmaktadır. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hukuk denkliğini almıştır. Avukatlık stajı süresince çevre hukuku, biyoçeşitlilik, agroekoloji ve gıda hakkı konularında araştırma, analiz ve çeviriler yapmış ve bilgi notları hazırlamıştır. İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesidir. 

Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı tarafından yürütülen “İklim, Gıda Güvencesi ve İnsan Hakları için Agroekoloji” projesinde Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 

Çok iyi derecede Fransızca, iyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde İtalyanca bilmektedir.

Av.Mesut BİLİCİTÜRK

2022-2023 yılları arasında Altıparmak Hukuk Bürosu'nda avukatlık stajını yapan Mesut BİLİCİTÜRK, lise eğitimini Ayfer-Ceylan Emet Fen Lisesi’nde lisans eğitimini ise İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sırasında Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası Özel Hukuk alanlarıyla ilgilenmiştir. TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında “Bedelli Askerlik ve Vicdani Retçiliğe Toplumun Bakış Açısına İlişkin Kamuoyu Yoklaması” isimli çalışmada proje asistanlığı yapmıştır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü, Kadın Haklarında Farkındalık” etkinliği kapsamında kadın haklarının korunmasına yönelik hukuki düzenlemelerin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer almıştır. Uluslararası Af Örgütü tarafından düzenlenen insan hakları eğitimlerine ve etkinliklerine katılmıştır. Avukatlık stajı süresince insan hakları, çevre hukuku ve adalete erişim konularında araştırma, analiz ve çeviriler yapmış ve bilgi notları hazırlamıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programında eğitimine devam etmektedir. 

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Stj.Av.Simay KABAK

İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık stajına devam eden Simay KABAK, lise eğitimini Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sırasında Doğa ve Çevre Hukuku, İnsan Hakları ve Hayvan Hakları alanlarıyla ilgilenmiştir.  2023 yılı Nisan ayında gerçekleşen ve konu başlığı Çevre Hukuku olan Brown Mosten Uluslararası Müvekkil Danışmanlığı Yarışmasına (ICCC)  Türkiye’yi temsilen katılmıştır. Selçuk Üniversitesi Hukuk ve Kariyer Topluluğu, Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları isimli etkinlikte koordinatörlük yapmıştır. 2018 yılında “Pro Bono Omnibus!” sloganıyla yola çıkan ve çevre çalışmalarını gençlerle akademi çatısı altında buluşturan çevreci bir girişim olan Çevre Çalışmaları Akademisi’nde gönüllü olarak çalışmıştır. İklim Öncüleri gönüllüsüdür.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by