0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

'Avukatın Bilgi Edinme Hakkı' Staj Bitirme Tezi

Altıparmak Hukuk Bürosu stajyerlerinden Stj. Av. Ceren Naz Büyükgebiz tarafından yazılan 'Avukatın Bilgi Edinme Hakkı' başlıklı staj bitirme tezini, giriş bölümünden alıntıyla bilginize sunuyoruz. 

'Uygarlığın temeli olan bilgi, tarihsel süreç içerisinde insanın geçmişi ve geleceği arasındaki bağı kuran yegâne araç olarak görülmektedir. Deneyim, değerler, inançlar bilgi aracılığıyla aktarılır. Kil tabletlerden papirüs rulolarına, matbaanın icadı ile basılı materyallerden teknolojik gelişmelerle birlikte elektronik ortama kadar bilgi, toplumlar tarihi boyunca var olmuştur. Bacon’ın dediği gibi “bilgi güçtür”; ancak bunu “kullanılan ve üretime katkı sağlayan bilgi güçtür” şeklinde değiştirmek gerekir. Çünkü durağan olan, kullanılmayan ve sadece bilgi kaynaklarında kayıtlı olan bilginin güç olması mümkün değildir. İşte bu nedenle bilgi, karar alma süreçlerine katılım ve adalete erişimin sağlanabilmesi için kullanılan temel bir insan hakkı olarak sözleşmelerde yerini almıştır. Bu çalışmada bilgi edinme hakkının tarihsel gelişimine yer verilerek, bir insan hakkı olarak bilgi edinme hakkı değerlendirmesi ile birlikte Avukatlık Kanunu kapsamında “avukatın bilgi edinme hakkı” ele alınmaktadır.' 

Staj bitirme tezine ulaşmak için: Avukatın Bilgi Edinme Hakkı- Stj.Av. Ceren Naz Büyükgebiz

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by