0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org
Haber ve Yayınlar

Agroekolojiye Hak Temelli Yaklaşım

Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı tarafından yayınlanan 'Agroekolojiye Hak Temelli Yaklaşım' adlı çalışmayı daha fazla kişiye ulaşması amacı ve ümidiyle paylaşıyoruz.   Altıparmak Hukuk Bürosu Agroekoloji; sağlıklı gıdaya, temiz suya erişimi ve adil üretim faaliyetl...

Devamını Oku...
Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Neleri Değiştiriyor?

Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Neleri Değiştiriyor? Erzincan İliç’te yaşanan altın madeni faciası, Türkiye’de madencilik mevzuatına ve uygulamasına dair tartışmaları da beraberinde getirdi. 29.01.2024 günü TBMM’ye sunulan, ...

Devamını Oku...
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Katkı Çağrısı

“İklim değişikliğinin kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını nasıl etkileyebileceğine ilişkin rapor” başlıklı katkı çağrısını Türkçeye çevirdik ve ilginize sunuyoruz. Faydalı olması ümidiyle. Çağrı metninin orijinal versiyonuna aşağ...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2024-02: Ulusal Katkı Beyanı

  Hazırlayan: Stj. Av. Simay Kabak Bilgi Notu 2024-02 ULUSAL KATKI BEYANI   1- Ulusal Katkı Beyanları nedir? Ulusal katkı beyanları, uzun vadeli hedeflere ulaşmak noktasında Paris Anlaşmasının merkezinde yer almaktadır ve her ülkenin ulusal emisyonlarını azaltma ve ...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2024-01: Kalkınma Hakkı

Kalkınma Hakkı konusunda hazırladığımız bilgi notunu hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve hak sahiplerinin ilgisine sunuyoruz. Kalkınma hakkına dair genel bir çerçeve çizerek düzenlediğimiz bu bilgi notu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun  4 Aralık 1986  tarihli Kalk...

Devamını Oku...
Afet Risk Azaltmanın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hale Getirilmesi İçin 20 Maddelik Kontrol Listesi

Çeviren: Ada İlyada Utkucu   Afet Risk Azaltmanın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hale Getirilmesi İçin 20 Maddelik Kontrol Listesi Afet risk azaltma ve toplumsal cinsiyet, sosyoekonomik kalkınma sektörlerini ilgilendiren konulardır. Afet risk azaltmanın toplumsal cinsiyete duya...

Devamını Oku...
Gezegensel Sınırlar Çevirisi

Gezegensel Sınırların Tamamı İlk Kez Belirlendi, Dokuz Sınırdan Altısı Aşıldı Stockholm Resilience Centre Haberi Gezegensel Sınırlar ile ilgili çalışmayı Türkçeye çevirdik. 2023 yılında yapılan araştırmada dünyanın sınırlarının tamamı belirlendi ve yine aynı a...

Devamını Oku...
BM Raporu Sonuç ve Öneriler: Temiz Hava ve İnsan Hakları

Daha önce çevirdiğimiz “Temiz Hava ve İnsan Hakları” başlıklı yönetici özeti üzerine çalışırken, hazırlanan raporun önemli sonuç ve önerilerde bulunduğunu fark ettik ve bu bölümü temiz hava hakkı üzerine çalışan veya konuyla ilgilenenlerle paylaşmamız gerektiğini ...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2023-07: COP28 Taraflar Konferansı

Bu yıl yirmi sekizincisi gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP28 ile ilgili olarak hazırladığımız bilgi notunu sizlerle paylaşıyoruz.  COP28 Taraflar Konferansı, bu yıl 30 Kasım- 12 Aralık 2023 tarihler...

Devamını Oku...
BM Rapor Özeti- Temiz Hava ve İnsan Hakları

Temiz hava; güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkının temel unsurlarından biridir. Ayrıca hava kirliliğinin sağlık ve iklim üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulduğunda kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sürekli bir şekilde ihlali ...

Devamını Oku...
AİHM İklim Değişikliği Bilgi Notu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iklim değişikliğine ilişkin başvurular, çevresel sorunların ve insan haklarının korunmasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu yargılamalar, insanların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı korunma hakkını ve iklim deği...

Devamını Oku...
'Çevre Davalarında İdari Yargılama Usulü Kanunu 27. Madde Kapsamında Yürütmenin Durdurulması' Staj Bitirme Tezi

Altıparmak Hukuk Bürosu stajyerlerinden Stj. Av. Defne Soyer tarafından yazılan ''Çevre Davalarında 2557 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 27.Madde Kapsamında Yürütmenin Durdurulması' başlıklı staj bitirme tezini, bilginize sunuyoruz.  Hukuk Büromuz pilot bir...

Devamını Oku...
BM Özel Raportörü Katkı Çağrısı: 'İnsan Hakları ve İklim Değişikliği Bağlamında Kurumsal Hesap Verebilirlik'

Finans, bankacılık ve enerji sektörlerinin, küresel ekonominin karbonsuzlaştırılmasında ve karbon salımının artmasında kritik bir role sahip olduğunu biliyoruz. Küresel anlamda yeşile boyama ve yeşil susma kavramlarının sürekli gündeme gelmesi ve de aslında bu konunun iklim değ...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2023-06: Biyoçeşitlilik İle İlgili Temel İnsan Hakları

BİLGİ NOTU  2023-06  BİYOÇEŞİTLİLİK İLE İLGİLİ TEMEL İNSAN HAKLARI Biyoçeşitlilik İle İlgili Temel İnsan Hakları konusunda hazırladığımız bilgi notunu hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve hak sahiplerinin ilgisine sunuyoruz. Biyoçeşitlilik ile ilişkile...

Devamını Oku...
Çocuk Hakları Komitesi İklim Değişikliği Odağında Çocuk Hakları ve Çevre Hakkında 26 Nolu (2023) Genel Yorum

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi İklim Değişikliği Odağında Çocuk Hakları ve Çevre Hakkında 26 Nolu (2023) Genel Yorum Türkçe çevirisine ulaşmak için: 26 Nolu Genel Yorum 

Devamını Oku...
Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi Türkçe Çevirisi

05-19 Aralık 2022 tarihleri arasında Montreal'de düzenlenen BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'nın kapanışında kabul edilen “Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi”, dünyadaki doğa kaybını 2030'a kadar durdurmayı ve kaybettiklerimiz...

Devamını Oku...
BM İklim Değişikliği ve İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri Hakkında Bilgi Notu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Prosedürleri İnsan Hakları ve Ulusötesi Şirketler ve Diğer Ticari İşletmeler Çalışma Grubu tarafından hazırlanan \'İklim Değişikliği ve İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri Hakkında Bilgi Notu\' Av. Özlem Altıparmak tara...

Devamını Oku...
Deniz Yatağı Madenciliğinin Etkilerine İlişkin Temel İnsan Hakları Değerlendirmeleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “Deniz Yatağı Madenciliğinin Etkilerine İlişkin Temel İnsan Hakları Değerlendirmeleri” bilgi notu Stj. Av. Hatice Betül Nalbant tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı - HUDOT...

Devamını Oku...
Mavi Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü

7 Eylül Mavi Gökyüzü İçin Uluslararası Temiz Hava Günü Çeviren: Stj. Av. Mesut Bilicitürk  Uzmanlar, herkes için temiz hava sağlamanın temel yolunun iş birliği olduğunu söylüyor. Mavi Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü'nün dördüncüsü 7 Eylül 2023...

Devamını Oku...
İnsan Hakları Konseyi'nin Yerel Yönetimler ve İnsan Haklarına İlişkin 51/12 Sayılı Kararına Katkı Çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin  “İnsan Hakları Konseyi'nin yerel yönetimler ve insan haklarına ilişkin 51/12 sayılı kararı” için yaptığı katkı çağrısını Türkçeye çevirdik ve sizlerle paylaşıyoruz. Rapora katkı için son tarih 29.09....

Devamını Oku...
BİLGİ NOTU 2023-05: Kirleten Öder İlkesi Kapsamında Karbon Fiyatlandırması

Altıparmak Hukuk Bürosu stajyer avukatlarından Stj. Av. Defne Soyer tarafından hazırlanan 'Kirleten Öder İlkesi Kapsamında Karbon Fiyatlandırması' bilgi notumuz yayınlandı. Bilgi notumuzda aşağıdaki konu başlıkları yer alıyor:  Çevre Hukukunda “Kirleten öder”...

Devamını Oku...
Avrupa Komisyonu, AB'nin Enerji Şartı Anlaşmasından çekilmesini teklif etti!

Avrupa Komisyonu, AB'nin, Üye Devletlerin ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun koordineli bir şekilde Enerji Şartı Antlaşmasından çekilmesini teklif etti. Bu Antlaşma 1990'larda kabul edildiğinden bu yana büyük ölçüde değişmemiştir ve artık AB'nin Avrupa Yeşil Mu...

Devamını Oku...
BİLGİ NOTU 2023-04 Karbon Yoğun Sektörler

Altıparmak Hukuk Bürosu stajyerlerinden Stj. Av. Mesut Bilicitürk tarafından hazırlanan Karbon Yoğun Sektörler bilgi notumuz yayınlandı. Bilgi Notu kapsamında Sera Gazları, Karbon Emisyonu, Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Küresel Gelişmeler ve Uluslararası Sözleş...

Devamını Oku...
Av. Cem Altıparmak- Bianet: 'Meğerse Süheyla’yı yakalamışlar!'

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin 20-25 Haziran tarihleri arasında düzenlemek istediği Kazdağı Ekoloji Festivali Ekofest'e önce Edremit akabinde Bayramiç Kaymakamlığınca 'yangın riski' bahanesiyle izin verilmediği, Bayramiç Savcılığının...

Devamını Oku...
Ramsar Politika Notu: Afet Riskini Azaltmak İçin Sulak Alanlar

Ramsar Sözleşmesi Nedir? Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşme adını ...

Devamını Oku...
BM Katkı Çağrısı “Sömürgecilik, Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Kimliği Üzerine Rapor”

Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı koruma konusunda Birleşmiş Milletler Bağımsız Uzmanı olan Victor Madrigal-Borloz’un “Sömürgecilik, Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Kimliği” konusunda hazırlamakta olduğu rapora ilişkin...

Devamını Oku...
BM Katkı Çağrısı: İklim Değişikliği Mevzuatının Geliştirilmesi, İklim Değişikliği Davalarının Desteklenmesi ve Nesiller

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Bağlamında İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü’nün Ekim 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulacak olan iklim değişikliği mevzuatının geliştirilmesi, iklim değişikliği davalarının desteklenmes...

Devamını Oku...
BM Katkı Çağrısı “Doğal Maddeleri İşleme Sektörü, Adil Dönüşüm ve İnsan Hakları”

Doğal Maddeleri İşleme Sektöründe adil dönüşüm, net sıfır emisyon ve enerji dönüşümü, iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir yer tuttuğu için bu katkı çağrısını Türkçeye çevirdik ve ilginize sunuyoruz. Enerji dönüşümü politikalarının ve özellikle ...

Devamını Oku...
İnsan Hakları ve Biyoçeşitlilik Üzerine Kilit Mesajlar

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Çevre programı ortaklığında hazırlanan ve İnsan Hakları ve Biyolojik Çeşitlilik arasındaki ilişkiyi anlatan metni Türkçeye çevirdik ve sizlerle paylaşmak istedik. İlgili metni...

Devamını Oku...
İnsan Hakları, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kilit Mesajlar

İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ile habitat kayıpları ve kirlilik; hayatları, ekonomileri, kültürleri ve toplumları yok etmekle tehdit ediyor. Bu yıkıcı ve iç içe geçmiş çevresel acil durumlar, yaşam, sağlık, gıda ve temiz suya erişim gibi pek çok temel insan hakkına zar...

Devamını Oku...
BM Katkı Sunma Çağrısı “İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler ve Daha İyisini Yeniden İnşa Etme Bağlamında Yaşlılar”

Yaşlı kişilerin tüm insan haklarından yararlanması konusunda Birleşmiş Milletler Bağımsız Uzmanı’nın “İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler ve Daha İyisini Yeniden İnşa Etme Bağlamında Yaşlılar” konulu bir rapor için yaptığı katkı çağrısını Türkçeye çevirdik ...

Devamını Oku...
Minderoo-Monaco Plastik ve İnsan Sağlığı Komisyonu Raporu Çevirisi

21 Mart 2023’te “Annals of Global Health” dergisinde yayımlanan “Minderoo-Monaco  Plastik ve İnsan Sağlığı Komisyonu” başlıklı özgün araştırmanın özet ve tavsiyeler bölümlerini Türkçeye çevirdik ve sizlerle paylaşıyoruz. Minderoo Vakfı, çocukluk çağı kanseri...

Devamını Oku...
Birleşmiş Milletler 2023 Su Konferansı

22- 24 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Su Konferansı’na ilişkin hazırlanan bilgilendirmeyi Türkçeye çevirdik ve sizlerle paylaşıyoruz. Konferans Sağlık için Su, İklim için Su, Sürdürülebilir Kalkınma için Su, İşbirliği için Su ve Su ...

Devamını Oku...
BM Doğa Hakkı ve Doğa ile Uyumlu Yaşam İlkeleri Kronolojisi

“Doğa ile Uyum” ilkeleri üzerine Birleşmiş Milletler çatısı altında hükümetler arası görüşmeler, 2009’da, Bolivya Çokuluslu Devleti'nin önderliğinde başlatıldı. Aşağıdaki kronoloji Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 22 Nisan 2009’da Uluslararası Doğa Ana G...

Devamını Oku...
BM İnsan Hakları ve Çevre Raportörü Katkı Çağrısı

“Çevresel Demokrasiyi Teşvik Etmek: Bir insan hakkı olarak temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkının usule ilişkin unsurları” Çeviren: Stj. Av. Mesut Bilicitürk  KATKI ÇAĞRISI SON TESLİM TARİHİ 02 Ekim 2023 Amaç Ekim 2023’te Genel Kurulda sunu...

Devamını Oku...
'Afetlerde İnsan Haklarının Korunması' - Av. Özlem Altıparmak

Afet bir kader değildir. Çünkü afetler, aslında öngörülebilen tehlikelerin neticesinde gerçekleşir. Depremler, seller, orman yangınları başımıza er ya da geç geleceğini bildiğimiz tehlikelerdir. Bir tehlikeyi afete dönüştüren şey; o tehlikeye karşı direncimizin olmayışı, ...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2023-03: Yardım Toplama İzni

Hazırlayanlar:  Stj. Av. Defne Soyer Stj. Av. Mesut Bilicitürk BİLGİ NOTU 2023-03 YARDIM TOPLAMA İZNİ Yardım toplama nedir? Yardım toplama, kişi ve kuruluşların belirli bir amacı gerçekleştirmek için çağrıda bulunarak ayni ya da nakdi destek toplamasıdır.[1]...

Devamını Oku...
Depremzedeler için Hukuk Rehberi

Türkiye Barolar Birliği tarafından Depremzedeler için Hukuk Rehberi yayınlanmıştır. Rehber kapsamında aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:  A- CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN a) Ölüm meydana gelmişse b) Yaralanma meydana gelmişse c) Ölüm ve yaralanma meydana gelmemişse B-...

Devamını Oku...
BM Genel Kurul Kararı Çevirisi: ‘Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Çevre Hakkı’

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkı'nı bir insan hakkı olarak tanıdığı tarihi kararını Türkçeye çevirdik ve sizlerle paylaşıyoruz. BM Genel Kurul kararı, 28 Temmuz 2022 tarihinde Genel Kurul’da oylandı ve ...

Devamını Oku...
'Adil Geçiş Yoluyla İnsan Haklarının Korunması' BM Özel Raportör Raporu Çevirisi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Bağlamında İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunmasına İlişkin Özel Raportörü Ian Fry, 2022 Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi’ne bir rapor sunmuş ve bu raporda görev süresi boyunca odaklanacağı tematik öncelikleri açıklam...

Devamını Oku...
BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Katkı Çağrısı “Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Sürdürülebilir Kalkınma”  

Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü’nün “Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Sürdürülebilir Kalkınma”  konulu tematik raporu için yaptığı katkı çağrısını Türkçeye çevirdik ve sizlerle paylaşıyoruz. Rapora katkı için son tar...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2023-02: Agroekoloji

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak “Agroekoloji” kavramı üzerine hazırladığımız bilgi notunu sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar ve hukukçuların ilgisine sunuyoruz. Agroekoloji, doğayla uyumlu bir yaşam tesisinde önemli bir yeri olan tarım uygulamalarında gelecek için sürdü...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2023-01:Temiz Hava Hakkı

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak “Temiz Hava Hakkı” konusunda hazırladığımız bilgi notunu sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar ve hukukçuların ilgisine sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 28 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 76. Oturumunda alınan A/RES/76/300 sayılı...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-12: COP15 Kararları Işığında Biyolojik Çeşitlilik

Hazırlayan: Stj. Av. Defne Soyer Bilgi Notu 2022-12 COP15 Kararları Işığında Biyolojik Çeşitlilik Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçeve Anlaşması 2022 Montreal’de gerçekleşen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Toplantısı (COP15), 19...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-11: Doğaya Karşı İşlenen Suçlar

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak “Doğaya Karşı İşlenen Suçlar” konusunda hazırladığımız bilgi notunu sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar ve hukukçuların ilgisine sunuyoruz. Doğaya karşı işlenen suçlar ülkelerin hukuk sistemlerine göre değişen ve kapsamı çok geniş ...

Devamını Oku...
BM İklim Değişikliği Odağında Çocuk Hakları ve Çevre Hakkında Genel Yorum Taslağı Üzerine Görüş Çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, İklim Değişikliği Odağında Çocuk Hakları ve Çevre Hakkında Genel Yorum hazırlığı içerisindedir. Bu kapsamında Komite tarafından taslak bir metin hazırlanmış ve bir çağrı eşliğinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. İklim adaleti...

Devamını Oku...
Birleşmiş Milletler Bağımsız Uzmanı Katkı Çağrısı

Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı koruma konusunda Birleşmiş Milletler Bağımsız Uzmanı olan Bay Victor Madrigal-Borloz’un “Din ve inanç özgürlüğü ile cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımc...

Devamını Oku...
Avukatlık Kanunu ve HMK’da Adli Yardım Sisteminin ve Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıf Düzenlemesinin Değerlendirilmesi

Altıparmak Hukuk Bürosu stajyerlerinden Stj. Av. İpek Sezgin tarafından yazılan 'Avukatlık Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Adli Yardım Sisteminin ve Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıf Düzenlemesinin Değerlendirilmesi' başlıklı staj bitirme tezini bilginize sunuyoruz....

Devamını Oku...
'Avukatın Bilgi Edinme Hakkı' Staj Bitirme Tezi

Altıparmak Hukuk Bürosu stajyerlerinden Stj. Av. Ceren Naz Büyükgebiz tarafından yazılan 'Avukatın Bilgi Edinme Hakkı' başlıklı staj bitirme tezini, giriş bölümünden alıntıyla bilginize sunuyoruz.  'Uygarlığın temeli olan bilgi, tarihsel süreç içerisinde insan...

Devamını Oku...
BM Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Rapor Özeti

Birleşmiş Milletler Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem tarafından iklim krizi, çevresel bozulma ve bu nedenlere bağlı yerinden edilme durumu ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet arasındaki bağlantının ele alındığı raporun s...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-10: Enerji Şartı Anlaşması

Hazırlayan: Stj. Av. Ceren Naz Büyükgebiz BİLGİ NOTU 2022-10 ENERJİ ŞARTI ANLAŞMASI Enerji Şartı Anlaşması Nedir? Enerji Şartı Anlaşması (EŞA)[1], 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanan, sekiz bölüm ve elli maddeden oluşan ve enerji arz güvenliğini[2] gara...

Devamını Oku...
Halkın Kararlara Katılımını Savunmak 'ÇED Yönetmeliği İptal Davası'

29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin hukuka aykırı maddelerinin iptali için Danıştay’da dava açtık. Açtığımız davada doğa hakkı, halkın karar alma süreçlerine katılı...

Devamını Oku...
BM İnsan Hakları Komitesi Basın Duyurusu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin Torres Boğazı adaları sakinlerince yapılan başvuru hakkında verdiği karar duyurusunu Türkçe’ye çevirdik ve ilginize sunuyoruz. BM İnsan Hakları Komitesi kararı Avusturalya’ya karşı verildi ve iklim değişikliğine karşı u...

Devamını Oku...
Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Ara Raporu

  Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri’nin gıda hakkı konusunda hazırlamış olduğu ara raporunun sonuç ve öneriler bölümünü Türkçeye çevirdik ve bilginize sunuyoruz. 2022 Eylül ayında yayınlanan raporun orijinal metnine undocs.org/a/77/177 adres...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-09: COP27 Taraflar Konferansı

Bu yıl yirmi yedincisi gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP27 ile ilgili olarak hazırladığımız bilgi notunu sizlerle paylaşıyoruz. COP27 Taraflar Konferansı, bu yıl 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mı...

Devamını Oku...
BM Çağrısı: 'Uluslararası Afet Risk Azaltma Günü”

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak, Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi’nin “Uluslararası Afet Risk Azaltma Günü” konusunda hazırladığı çağrıyı bir özet haline getirerek Türkçeye çevirdik ve ilginiz için paylaşıyoruz. 13 Ekim, Birleşmiş Milletler tarafından ...

Devamını Oku...
BM Raportörü Katkı Çağrısı- Kadınlar, Kız Çocukları ve Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Çevre Hakkı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü tarafından Kadınlar, Kız Çocukları ve Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Çevre Hakkı konusunda yayınlanan katkı çağrısının çevirisi Etkiniz tarafından yapılmıştır.  Çağrının amacı Mart 2023'...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-08: Pro Bono

Hazırlayan: Stj. Av. Ceren Naz Büyükgebiz BİLGİ NOTU 2022 - 08 PRO BONO  Pro Bono Nedir? Pro bono, kökenini Latince olan ve “pro bono publico” deyiminden alır. Bu deyim “toplumun iyiliği için / kamunun yararı için” anlamını gelir. Pro bono, herkesin eşit biç...

Devamını Oku...
GazeteDuvar- Yeşil ekonomi yetmez, morunu da isteriz! Özlem Altıparmak

Etrafımız betonla kuşatılmış ve yeşile hasret bir yaşama hapsolmuşken, neredeyse her kavramı yeşillendirmeye başladık. Yeşil büyüyor, yeşil kalkınıyor, yeşil finansmanla yeşil şehirler planlıyoruz. Toprağımız, aşımız ve hatta içimiz kururken, yemyeşil bir hayal dünyas...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-07: AİHM Kararları Işığında Çevresel İnsan Hakları

'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları Işığında Çevresel İnsan Hakları' konusunda hazırladığımız bilgi notunu hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve hak sahiplerinin ilgisine sunuyoruz. Çevresel insan hakları, çevreyi ve içinde yaşayan insanları korumak...

Devamını Oku...
Hak Temelli İklim Yargılamalarının Yeni Bir Çeşidi: AİHM ve Enerji Şartı Anlaşması

Haziran ayında beş genç, toplam on iki devlet aleyhine Enerji Şartı Anlaşması’na taraf olmaları sebebiyle, güvenli bir gelecek için gerekli olan iklim eylemini engelleyerek insan haklarını ihlal etmesine izin verdikleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru, E...

Devamını Oku...
'Bir İnsan Hakkı Olarak Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevre Hakkı' Sorular ve Savunuculuk Özeti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 'Bir İnsan Hakkı Olarak Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevre Hakkı' ilke kararına ilişkin BM’nin hazırladığı sıkça sorulan soruları Türkçeye çevirdik ve bilginize sunuyoruz. Belgenin devamında “Her...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-06: İklim Göçü

İklim Göçü konusunda hazırladığımız bilgi notunu sivil toplum kuruluşları ve hukukçuların ilgisine sunuyoruz. İklim göçü kavramı, iklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla birlikte hem ulusal hem de uluslararası alanda artan şekilde gündeme gelmeye başladı. Bilgi no...

Devamını Oku...
EKOIQ Özlem Altıparmak Röportajı: “İklim ve Toplumsal Cinsiyeti Birlikte Düşünmeliyiz”

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Özlem Altıparmak, toplumsal cinsiyet normlarını yeniden üreten her sistemin ve söylemin karşısında durmamız gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor: “Çünkü sürdürülebilir ama ataerkil bir dünyada kadına yine yer olmay...

Devamını Oku...
GazeteDuvar: Ekokırım kavramını doğru kullanıyor muyuz? - Özlem Altıparmak

Doğaya ve yaşam alanlarımıza yönelik saldırılar ve tahribatlar arttıkça, etkili bir koruma sağlamak için elimizdeki araçlar ne yazık ki yeterli olmuyor. Yeni savunuculuk yöntemleri arıyor, bu talanı durdurabilmek için çözümler bulmaya çabalıyoruz. İstiyoruz ki bu eylemlerin bi...

Devamını Oku...
Bilgi Edinme Hakkı Nedir?

Hazırlayanlar: Stj. Av. İpek Sezgin- Stj. Av. Ceren Naz Büyükgebiz Bilgiye Erişmek Bir Hak Mıdır?  Bilgiye erişmek Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılmasına dair 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Çevre Kanunu’nda çevreye ilişkin...

Devamını Oku...
Basın Bilgi Notu: Kazdağı Koruma Derneği'ne verilen idari para cezası mahkeme kararıyla kaldırıldı

BASIN BİLGİ NOTU Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'ne Edremit Kaymakamlığı tarafından verilen idari para cezası mahkemece kaldırıldı Dernekler mevzuatını, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin sivil toplum faaliyetlerini...

Devamını Oku...
BM İklim Değişikliği Bağlamında İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü Çağrısı

Mayıs 2022’de göreve başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Bağlamında İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü tarafından yayınlanmış katkı sunma çağrısını Türkçeye çevirdik ve bilginize sunuyoruz. Katkı çağrısının konusu “İk...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-05: Yeşile Boyama (Greenwashing)

İklim, ekoloji ve doğa koruma odaklı olarak bilgiye ve adalete erişimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Yeşile Boyama (Greenwashing) konusunda hazırladığımız bilgi notunu ilginize sunuyoruz. İklim krizinin etkilerini artarak yaşadığımız bu dö...

Devamını Oku...
Çeviri “İklim Değişikliği, Yerinden Edilme ve İnsan Hakları'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından Mart 2022’de hazırlanan “İklim Değişikliği, Yerinden Edilme ve İnsan Hakları” ilişkin bilgi notunu Türkçeye çevirdik ve bilginize sunuyoruz. ...

Devamını Oku...
Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde BM Özel Prosedürlere Başvuru Rehberi

'Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde Birleşmiş Milletler Özel Prosedürlere Başvuru Rehberi'ni hazırlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Konuya ilişkin Doğa Derneği duyurusu için:  Doğa mücadelesi ve hak ihlallerinde Birleşmiş Milletler mekanizmalarının nasıl kull...

Devamını Oku...
Katkı Sunma Çağrısı: BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün Türkiye Ziyareti

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin daveti üzerine 18-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel Raportör gerçekleştirdiği ülke ziyaretlerinin ardından, BM İn...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-04: Kişisel Verilerin Korunması

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak “Kişisel Verilerin Korunması” konusunda hazırladığımız bilgi notunu dernekler, vakıflar ve sivil toplum alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların ilgisine sunuyoruz. Sivil toplum kuruluşları, üye ve destekçilerinin verilerine ek olarak...

Devamını Oku...
BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü Çağrısı

Birleşmiş Milletler Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü, BM Genel Kurulu’un 77. Oturumuna sunacağı raporunu, iklim değişikliğinin etkisi ve göçmenlerin insan haklarının korunması konusuna ayırmaya karar vermiştir. Raportör tarafından hazırlanan çağrı metnini Türkç...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-03: Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) konusunda dair hazırladığımız bilgi notunu sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar ve hukukçuların ilgisine sunuyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin yargı dışı denetimine imkân veren bir mekanizma olup, doğaya yönelik tahribatlarda ve ç...

Devamını Oku...
Avrupa Birliği İklim Yasası (Türkçe)

Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefini, yasal olarak bağlayıcı hale getiren bir düzenleme olan Avrupa İklim Yasası 21 Temmuz 2021’de yürürlüğe girdi. Avrupa İklim Yasası, 2050’de iklim nötr olma hedefi yanında, ara hedef olarak 2030’da 1990’a o...

Devamını Oku...
Zeytinin Hakkını Savunmak- Yönetmelik İptali Davası

Zeytinlik sahalarını madencilik faaliyetlerine açan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği’nde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali için açtığım...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-02: Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşmasına dair hazırladığımız bilgi notunu sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar ve hukukçuların ilgisine sunuyoruz.  Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı 7 Ekim 2021 tarihinde onaylamış ve anlaşmanın tarafı haline gelmiştir. Anayasa Madde 90’a göre, usul...

Devamını Oku...
Doğa Bizim Anamız Değildir - Gazeteduvar, Özlem Altıparmak

Her yıl 8 Mart, sosyal medyada adeta bir resmigeçit törenine sahne oluyor. Günü kutlamaya “kadınlar çiçektir” ile başlıyoruz ve şefkatli ana yüreklerimize alkış tutanlar, emekçi değilsek yeterince sömürülmediğimizin altını çizenler, günümüzü nasıl kutlayacağımızı ...

Devamını Oku...
BM İlke Kararı Çevirisi: 'Bir İnsan Hakkı Olarak Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevre Hakkı'

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak, Bir İnsan Hakkı Olarak Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevre Hakkı’nı düzenleyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 48. Oturumunda aldığı 13. İlke Kararı’nı, çevre ve iklim alanındaki tüm çalışmalarımızda ku...

Devamını Oku...
Halkın Katılımı Toplantısı Nedir?

Hazırlayanlar: Stj. Av. İpek Sezgin- Stj. Av. Ceren Naz Büyükgebiz Halkın Katılımı Toplantısı Nedir? “Halkın Katılımı Toplantısı” çevresel etki değerlendirme sürecinde yerine getirilmesi gereken bir aşamayı ifade etmektedir. Toplantıda, proje sahibi ile halk, Çev...

Devamını Oku...
BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Çağrısı

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem’in “Çevresel Bozulma, Çevresel Bozulmaya Bağlı Afet Riskinin Azaltılması ve Afet Müdahalesi Dâhil Olmak Üzere İklim Krizi Bağlamında Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet” konusunda hazırlamakta olduğu tematik rap...

Devamını Oku...
İklim davası ile 'Yukarı Bakmak'- Gazeteduvar, Özlem Altıparmak

2021 yılını bitirişimize “Yukarı Bakma (Don’t Look Up)” filmi eşlik etti ve film çok konuşulup tartışıldı. Filmi klişe bulup beğenmeyenler, “tam da günümüzü anlatıyor” diyerek etkilenenler, filmde anlatılanları iklim değişikliğiyle ilişkilendirenler oldu. Tam da ...

Devamını Oku...
Yaban Hayatını Savunmak- Dünyahali, Özlem Altıparmak

Hukukumuzda avlanmanın bir hak olarak düzenlendiğini biliyor muydunuz? Bir hukukçu ekibiyle birlikte, nesli tükenmekte olan kuş türlerinin avlanmasına izin verilmesiyle ilgili dava hazırlığı yapana kadar, Kara Avcılığı Kanunu’nda avlanmanın bir hak olarak yer aldığını açıkç...

Devamını Oku...
Yaban Hayvanlarını Savunmak- Av ve Yaban Hayvanları Yönetmelik İptali Davası

Biyoçeşitlilik konusunda stratejik öneme sahip davamızı yayın haline getirdik! Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlıları ile Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklere karşı Doğa Derneği vekili olarak iptal talebi...

Devamını Oku...
Doğanın Hakkını Savunmak- 2021 Yılı Merkez Av Komisyonu Kararının İptali Davası

11 Ağustos 2021 tarih ve 31565 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, 30.06.2021 tarih ve 20 karar sayılı, 2021-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı’nın iptali için açtığımız davanın hazırlık süreci, doğanın hakkını savunmak için ortak bir çaba ve üretime dönüştü ...

Devamını Oku...
Bilgi Notu 2022-01: Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik İdari Para Cezaları

Geçtiğimiz günlerde Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı’na kesilen idari para cezası ile gündeme gelen “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik İdari Para Cezaları” konusunda hazırladığımız bilgi notunu sizlerle paylaşıyoruz. Al...

Devamını Oku...
Başvuru Çağrısı “Cıva,  El Yordamı ve Küçük Ölçekli Altın Madenciliği ve İnsan Hakları”

BM Toksik Maddeler ve İnsan Hakları Özel Raportörü Marcos Orellana’nın “Cıva,  el yordamı ve küçük ölçekli altın madenciliği ve insan hakları” konusunda hazırlamakta olduğu tematik rapora ilişkin katkı sunma çağrısını Türkçeye çevirdik ve ilginize sunuyoruz. Çağ...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Dünyahali, İklimin Adaleti

Adalet, anlaşılması en kolay, ancak söze dökülüp anlatılması en zor kavramlardan biridir. Hukukla ilişkilidir ama bir yanıyla günlük hayatımızın her anındadır. Adaletin hassas terazisine vicdanımızı koyarız, bize yapılacak muamelelerde de vicdan mutlaka bir kefede dursun ister...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Bianet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yeni başsavcı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kurulduğu 2002 yılından beri ilgiyle takip ediyorum. İşlevsel ve etkili bir mahkeme kurulabilir mi konusunda şüphelerle çalışmaya başlayan ve yirmi yıla yakındır gündemimizde olan mahkemede, 16 Haziran itibariyle yeni bir başsavcı göreve ba...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Bianet, İklim değişikliği bir insan hakları meselesidir

Zaman algımız, kısacık ömrümüzde yaşadığımız deneyimle şekillendiği için, dünyada ve evrende meydana gelen olaylar söz konusu olduğunda, geçip giden zamanı gerçek anlamda kavramakta güçlük çekiyoruz. Bir asırlık yaşam tanıklığını uzun ömür kabul ederken, evrenin mi...

Devamını Oku...
Çevreye ve doğaya yönelik ağır zararlar ekokırım suçu sayılacak

Tüm dünyanın iklim krizinin etkilerini her geçen gün artarak hissettiği günümüzde iklim krizini tetikleyen çevresel faktörlerin hukuki sonuçlarına dair önemli bir çalışma Türkçe'ye çevrildi. Son yıllarda sıkça duyduğumuz “ekokırım” kavramı Pasifik ada ülkeleri tar...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Ekokırımın bir suç olarak tanınması neden önemli?

Doğaya verilen zararların cezasız kalmasına son vermek açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. İnsan eliyle derinleşen bir iklim krizinin içindeyiz ve bu krizin etkilerini, gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz. Eylemlerimizle çevreye verdiğimiz geri d...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Gazeteduvar, Yuvamızı öldürmenin diğer adı: Ekokırım

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) 18'inci Taraf Devletler Kurulu 2-7 Aralık tarihleri arasında Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşiyor. Kuruluşundan bu yana büyük ilgiyle takip ettiğim UCM süreci ve Taraf Devletler Kurulu, bu sene ilginç bir tartışmaya sahne oluyor: “Ekokır...

Devamını Oku...
İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi: Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerji Santralleri

Av. Cem ALTIPARMAK tarafından hazırlanan 'İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi: Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerji Santralleri' başlıklı rapora göre toplam yüzölçümü 484 km2 olan Karaburun'un 430 km2'lik alanı, yani yarımadanın yüzde 89'...

Devamını Oku...
Ekokırım Suçu, Hukuki Tanım İçin Bağımsız Uzman Grubu Şerh ve Temel Metin Türkçe Çevirisi

İklim krizinin etkilerini her geçen gün artarak hissettiğimiz bugünlerde, ekokırım kavramını çok daha fazla duyar olduk. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) 2019 yılında gerçekleştirdiği Taraf Devletler Kurulu’nda Pasifik Ada Ülkeleri tarafından gündeme getirilen ekokırım ...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Hayat Bir Mucizedir!

Gözünü, gönlünü ve evini bir hayvana açmış kişiler bilirler. Her canlı bu hayatta eşsizdir ve ortak tek bir kelimenizin olmadığı bir canlıyla iletişim kurup, anlaşabilmek muhteşem bir duygudur. Kendi varlığınıza yüklediğiniz anlam, cana verdiğiniz değer ve doğayla kurduğ...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Gazeteduvar, Adaletin bu mu yapay zeka?

Bilgisayarla ilk karşılaşmanızı hatırlıyor musunuz bilmem. Ben ortaokuldaydım ilk kez Apricot marka bir bilgisayarın önüne oturduğumda. Yıl 1986. Okuduğum Anadolu Lisesi’ne az sayıda bilgisayar alınmış ve bir laboratuvar kurulmuştu. Matematiği iyi öğrencilerden bir seçme yap...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Doğanın Hakkını Savunmak

Yirmi yılı aşkın süredir avukatlık yapınca, hayatının büyük bir bölümünü adliyelerde hak ve adalet peşinde koşmakla geçiriyor insan. Hukuk bilginizi bir savunma sanatı gibi kullanıp, hukukun bir şeyleri değiştirme gücüne inanıyorsanız, adaletin peşinde koşarken nefesiniz...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Soykırımdan ekokırıma uzanan yol

2019’un Aralık ayında Lahey’de düzenlenen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Kurulu, Pasifik Ada Devleti olan Vanuatu’nun girişimiyle yeni bir tartışmaya ev sahipliği yapmıştı: Ekokırım, yani doğayı katletmek uluslararası bir suç olmalı mı? Vanuatu, Güney ...

Devamını Oku...
Av. Cem ALTIPARMAK- İzmir'de simide gevrek derler de OHAL'e ne derler?

Biz İzmirliler bazı nesneleri farklı adlarla tanımlamayı çok severiz. Bu durum adeta İzmirli olmanın bir göstergesidir bizim için. Mesela herkesin simit dediğine biz gevrek deriz. Elektrikler giderse atan sigorta değil, asfalyadır. Sinirlendiğimizde de sesleniriz, “benim asfalyamı a...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Saç Dökülmesine Kesin Çözüm: Bitcoin!

Benim çevrem çoğunlukla hukukçulardan oluşuyor ve biz hukukçuların en önemli özelliklerinden birisi, temkinli olmak. Hukukçu olmasa da, risk almayı sevmeyen, yatırım yapmaya isteksiz epey bir arkadaşım var benim. Kimisi de yatırımla ilgili, ama ne yazık ki platonik bir ilişki sür...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Bianet, Arabuluculuk ve Adaletin Mucize Halleri

Diyelim ki biriyle çatışmaya girdiniz; sonuna kadar savaşmaya devam mı edersiniz, alttan mı alırsınız, yoksa birisi gelse de aramızı bulsa, ortam azıcık yumuşasa mı dersiniz? Bazı insanlar, aman bir çatışma olmasın diye kırk takla atarken, bazısı tehlikeyi sezdiği ilk anda k...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Böyle Hukuk Düşman Başına…

Bir müddettir yakın çevremde avukatlık yapan tüm arkadaşlarımın haklı bir isyanı var mevcut soruşturma ve yargılamalara ilişkin. Kapsamı gittikçe genişleyen “terör” şüphesiyle yapılan soruşturmalarda ve yargılamalarda şüpheli ve de sanık durumuna düşmüşseniz, bir avu...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Cuaron'un Roması ve Bizim Siyah Beyaz Gerçekliğimiz

Kendimi bildim bileli sinemaya gitmeyi ve film izlemeyi çok severim. 1970'lerde başlayan çocukluğuma Salihli mekanları ve insanları eşlik etti benim. Yaz gecelerimizi şenlendiren meşhur Kenan Evren Parkı karşısındaki açık hava sinemasını hiç unutamam. Sinemada o akşam yerimiz...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- Siz Belletmen Nedir, Bilir Misiniz?

Gün geçtikçe belirsizleşip, anlaşılmaz hale gelen eğitim sistemini çözmeye çalışırken hissettiğim tek şey şu: Eğer bu dönemde okumaya çalışan bir çocuk ve genç olsaydım, şimdiye kadar gittiğim hiçbir okulun kapısını aklımla açma şansım yoktu benim. Yaşadığı haya...

Devamını Oku...
Av. Cem ALTIPARMAK- Temiz enerjinin 'kirli' kullanımı: Karaburun Yarımadası deneyimi ve ÖÇKB

5 Mart 2019 Cuma günü İzmir’in Karaburun Yarımadası için önemli bir gün oldu. O gün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Karaburun Yarımadası ve Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak ilan edildi. Bu kararın Karaburun Yarımadası i...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- 'La Casa de Papel: Giresun, Merkez Bankası ve Bir Soygun Hikayesi'

Birisi bana televizyon karşısında Çav Bella söylenirken gözlerimin dolacağını söylese kesinlikle inanmazdım. Neden derseniz, Çav Bella’yı sol yumruk havada, kalbim heyecandan gümbür gümbür atarak söylediğim gençlik günlerim epeyce geride kaldı benim. Hatta sonrasında, alkol ...

Devamını Oku...
Av. Özlem ALTIPARMAK- 'Bir Cesur Kadın, Müzeyyen Senar: Günah Benim, Kime Ne?'

1970’lerde doğmuş çocuklardanım ben. Salonunda siyah beyaz ekranlı televizyonu olup, çalışmayan düğmesine bir kibrit çöpü sokulduğunda ilk günkü gibi çalışan ve yukarından sert bir yumruk yediğinde, aklı başına gelip görüntüsü düzelen o televizyonların ekranlarında k...

Devamını Oku...
TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by