0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org

DUYURULAR

Altıparmak Hukuk Bürosu staj programı kapsamında şu anda açık bir pozisyonumuz bulunmamaktadır. Yeni dönem programımızın duyurusunu websitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz! 

Stajyer Avukat İlanı

Altıparmak Hukuk Bürosu

Amaç

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak, yasal avukatlık stajı kapsamında çevre hukuku alanında bilgi ve deneyim kazanmak isteyen stajyer avukat meslektaşlarımıza staj imkanı sunuyor, bu doğrultuda yapılacak başvuruları heyecanla bekliyoruz.

Kurulduğumuz 1999 yılından bu yana, çevre hukuku, insan hakları ve doğa savunuculuğu alanlarında önemli ölçüde bilgi ve deneyim biriktirdik. Avukatlık faaliyetimize ek olarak  Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı - HUDOTO çatısı altında sivil topluma yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara Üniversitesi İklim Hukuk Kliniği koordinatörlüğünü yürütüyoruz ve ayrıca ülkemizde çevre hukuku ve doğa savunuculuğu kapasitesinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak birçok proje ve çalışmada uzmanlık sunuyor, pro bono hizmet veriyor ve sivil toplum kuruluşları ile olan güçlü bağlarımızı sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda aramıza katılmaya istekli stajyer avukatlara, mesleki gelişimlerine destek olmanın yanı sıra, çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele alanında çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla tanışma, bu kurumların işleyişi hakkında bilgi sahibi olma imkanı sunabileceğimiz için mutluyuz.

Staj süresince, aşağıda tanımlanan görevleri başarıyla yerine getiren meslektaşlarımızı planlamakta olduğumuz çalışma ziyaretlerine, eğitim programlarına ve kapasite geliştirme faaliyetlerine masrafsız katılımları için destekleyecek olmaktan da ayrıca heyecan duyuyoruz.

Görev Tanımı

Adaylardan staj süresinde yerine getirmeleri beklenen görevler aşağıda belirtilmiştir:

 • Davaların takibinde büro avukatlarına destek olmak,
 • Çevre, doğa koruma, iklim hukuku ve afet risk azaltma alanında hukuksal araştırmalar yürütmek, bu konulardaki gelişmeleri takip etmek, bilgi notları ve raporlar hazırlamak
 • Çevresel konularda adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hukuk kliniği ve pro bono uygulamaları çerçevesinde gelen başvuruları yanıtlamak,
 • Hukuki danışmanlık sunduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılara aktif olarak katılmak
 • Çevre hukuku alanında toplumu bilgilendirme amaçlı eğitim, webinar ve video etkinliklerinin hazırlığında aktif olarak yer almak.

Adaylarda Bulunması Beklenen Özellikler:

 • Avukatlık stajı yapıyor olmak (zorunlu)
 • Çevre sorunları ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmak yönünde motivasyon ve duyarlılık sahibi olmak (zorunlu)
 • Doğaya, insan ve insan dışı varlıklara özen, sorumluluk ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde yaklaşmak (zorunlu)
 • Çevre, iklim değişikliği ve insan hakları alanındaki sivil toplum faaliyetlerine ilgi duymak (zorunlu)
 • Seyahat engeli olmamak (zorunlu)
 • İyi derecede İngilizce bilmek (tercih edilir)
 • Çevre hukuku alanına aşinalık/çevre hukukunun temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercih edilir)

Staj Yeri ve Düzenlemeleri

Avukatlık stajı Mucibur Rahman Sok. No: 17 Anadolu İş Hanı K:3 D:11 Konak-İZMİR adresinde yer alan Altıparmak Hukuk Bürosu’nda yürütülecek olup, takip edilen davaların keşif, duruşma ve benzeri adliye işleri ile sivil toplum kuruluşlarına yapılacak eğitim ve danışmanlık ziyaretleri çerçevesinde seyahatler söz konusu olacaktır.

Stajyer avukatların bağlı bulundukları Baro’nun stajyer eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirdiği zorunlu ders ve etkinliklere katıldıkları vakitler dışında, hafta içi her gün saat 09:00-18:00 saatleri arasında büromuzdaki staja aktif katılım göstermeleri beklenmektedir. 

Başvuru Usulü

İlgilenen adayların info@altiparmakhukuk.org e-posta adresine bir adet CV, referans alınabilecek iki kişinin bilgisi ve stajyer olma isteklerini açıkladıkları azami 700 kelimelik bir niyet mektubu ile başvurmaları beklenmektedir. CV’de adayların İngilizce seviyelerinin belirtilmesi ve e-posta’nın konu kısmına “Stajyer Avukat Başvuru” ibaresinin yazılması gerekmektedir. Başvuru usülune uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2023 (Kısa listeye kalan adaylarla son başvuru tarihinden önce iletişime geçilebileceğini ve uygun aday belirlendiği takdirde seçim sürecinin son başvuru tarihi öncesi tamamlanabileceğini dikkate alınız)

 

 

 

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by