0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

DUYURULAR

Altıparmak Hukuk Bürosu kısa dönemli staj programı başvurusu kabul etmemektedir. 2023 yılı için staj programımıza başvurular ve seçim süreci tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönem açılacak staj programı duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan ve websitemizden takip edebilirsiniz. İlginize teşekkür ederiz!

 

Stajyer Avukat İlanı

Altıparmak Hukuk Bürosu

Amaç

Altıparmak Hukuk Bürosu olarak, yasal avukatlık stajı kapsamında çevre hukuku alanında bilgi ve deneyim kazanmak isteyen iki stajyer avukat meslektaşımıza sekiz ay süreli bir staj imkanı sunuyor, bu doğrultuda yapılacak başvuruları heyecanla bekliyoruz.

Kurulduğumuz 1999 yılından bu yana, çevre hukuku ve doğa savunuculuğu alanlarında önemli ölçüde bilgi ve deneyim biriktirdik. Bir yandan Doğa Derneği hukuk danışmanlığı ve Ankara Üniversitesi İklim ve Ekokırım Hukuk Kliniği koordinatörlüğünü yürütürken, diğer yandan ülkemizde çevre hukuku ve doğa savunuculuğu kapasitesinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak birçok proje ve çalışmada uzmanlık sunuyor, pro bono hizmet veriyor ve sivil toplum kuruluşları ile olan güçlü bağlarımızı sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda aramıza katılmaya istekli stajyer avukatlara, mesleki gelişimlerine destek olmanın yanı sıra, çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele alanında çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla tanışma, bu kurumların işleyişi hakkında bilgi sahibi olma imkanı sunabileceğimiz için mutluyuz.

Staj süresince, aşağıda tanımlanan görevleri başarıyla yerine getiren meslektaşlarımızı (covid kısıtlamalarına bağlı olarak) planlamakta olduğumuz yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretlerine masrafsız katılımları için destekleyecek olmaktan da ayrıca heyecan duyuyoruz.

Görev Tanımı

Adaylardan staj süresinde yerine getirmeleri beklenen görevler aşağıda belirtilmiştir:

 • Çevre davalarının takibinde büro avukatlarına destek olmak,
 • Vatandaşların çevresel konularda adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan bir hukuk kliniği uygulaması çerçevesinde gelen başvuruları yanıtlamak,
 • Çevre, doğa koruma ve iklim hukuku alanında hukuksal araştırmalar yürütmek, bu konulardaki gelişmeleri takip etmek, bilgi notları ve raporlar hazırlamak
 • Hukuki danışmanlık sunduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılara aktif olarak katılmak
 • Çevre hukuku alanında toplumu bilgilendirme amaçlı eğitim, webinar ve video etkinliklerinin hazırlığında aktif olarak yer almak.

Adaylarda Bulunması Beklenen Özellikler:

 • Avukatlık stajı yapıyor olmak (zorunlu)
 • Çevre sorunları ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmak yönünde motivasyon ve duyarlılık sahibi olmak (zorunlu)
 • Doğaya, insan ve insan dışı varlıklara özen, sorumluluk ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde yaklaşmak (zorunlu)
 • Çevre ve iklim değişikliği alanındaki sivil toplum faaliyetlerine ilgi duymak (zorunlu)
 • Seyahat engeli olmamak (zorunlu)
 • İyi derecede İngilizce bilmek (tercih edilir)
 • Çevre hukuku alanına aşinalık/çevre hukukunun temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercih edilir)

Staj Yeri ve Düzenlemeleri

Avukatlık stajı Mucibur Rahman Sok. No: 17 Anadolu İş Hanı K:3 D:11 Konak-İZMİR adresinde yer alan Altıparmak Hukuk Bürosu’nda yürütülecek olup, takip edilen davaların keşif, duruşma ve benzeri adliye işleri ile sivil toplum kuruluşlarına yapılacak eğitim ve danışmanlık ziyaretleri çerçevesinde seyahatler söz konusu olacaktır.

Stajyer avukatların bağlı bulundukları Baro’nun stajyer eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirdiği zorunlu ders ve etkinliklere katıldıkları vakitler dışında, hafta içi her gün saat 09:00-18:00 saatleri arasında büromuzdaki staja aktif katılım göstermeleri beklenmektedir. Stajın Aralık 2022 ile Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Başvuru Usulü

İlgilenen adayların info@altiparmakhukuk.org e-posta adresine bir adet CV, referans alınabilecek iki kişinin bilgisi ve stajyer olma isteklerini açıkladıkları azami 700 kelimelik bir niyet mektubu ile başvurmaları beklenmektedir. CV’de adayların İngilizce seviyelerinin belirtilmesi ve e-posta’nın konu kısmına “Stajyer Avukat Başvuru” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 25.11.2022

 

 

 

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by