0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

Halkın Kararlara Katılımını Savunmak 'ÇED Yönetmeliği İptal Davası'

29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin hukuka aykırı maddelerinin iptali için Danıştay’da dava açtık. Açtığımız davada doğa hakkı, halkın karar alma süreçlerine katılımı, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, bilgi ve adalete erişim konularını gündeme getirdik. İptal talebimizin dayanaklarını doğa hakkı savunucuları için erişilebilir kılmak ve benzer davalarda yol gösterici olması için bir yayın haline getirdik. Halkın Kararlara Katılımını Savunmak 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği İptal Davası' yayınımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Halkın Kararlara Katılımını Savunmak-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği İptal Davası

Daha önce de benzer amaçlarla yayın haline getirdiğimiz üç yayınımız bulunuyor. “Doğanın Hakkını Savunmak- 2021 Yılı Merkez Av Komisyonu Kararının İptali Davası” ve “Yaban Hayvanlarını Savunmak- Av ve Yaban Hayvanları Yönetmelik İptali Davası” yayınlarında Avcılığı ve avlanmanın bir hak olup olamayacağını sorguladık ve idarenin hatalı kararları ile yol açtığı biyoçeşitlilik kaybını tartıştık.

“Zeytinin Hakkını Savunmak- Yönetmelik İptali Davası” yayınımızda ise tarih boyunca tüm kültürlerde bilgeliğin, bolluğun, refahın ve barışın sembolü olmuş zeytini ve zeytinlik alanları yok etmeye yönelik yönetmelik değişikliğini tartıştık. Her üç davamız da bu yayın itibariyle halen devam ediyor.

İptal davamıza konu olan çevresel etki değerlendirmesi süreçleri, projelerin doğada yol açacağı olası tahribatların önceden tespiti ve engellenmesi açısından oldukça önemli süreçlerdir. Ancak bu süreçlerin, projelerden etkilenecek canlı, cansız her türlü varlığın haklarını korumada etkisiz kaldığını hep birlikte deneyimliyoruz. Bu yüzden ÇED mevzuatından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar ve ÇED kararlarına karşı açılan davalar, doğa koruma mücadelesinde en çok açılan davalar listesinde ilk sırada yer almaktadır.

Davanın hazırlık sürecini, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Hukuk ve Doğa Okulu katılımcılarından oluşan harika bir ekiple yürüttük. Çalışmalarımızı dayanışma ağları içinde ortaklaşa yapmak hem bizleri daha güçlü hale getiriyor hem de mücadelemizin etkisi arttırıyor. Bu sebeple yayınımızı ve dava dilekçemizi, doğanın haklarını savunma konusundaki ısrarımızın ve dayanışmamızın bir gereği olarak ilginize sunuyor ve yayımızın bu alanda mücadele eden herkes için yol gösterici olmasını diliyoruz.

Dava dilekçesi hazırlığında yer alan hukukçu ekibimiz: Azize Altıok Özmen, Bengi Berk, Cem Altıparmak, Ceren Naz Büyükgebiz, Elif Ertekin, Elif Sena Yaman, Esengül Kıran, İpek Sezgin, Özlem Altıparmak, Tutku Şen

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by