0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

Katkı Sunma Çağrısı: BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün Türkiye Ziyareti

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin daveti üzerine 18-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel Raportör gerçekleştirdiği ülke ziyaretlerinin ardından, BM İnsan Hakları Konseyi’ne ilgili devlete yönelik bulgularını, sonuçlarını ve tavsiyelerini içeren bir rapor sunmaktadır.

Özel Raportör, Türkiye ziyaretine hazırlık olarak, sivil toplum kuruluşları, kadın hakları aktivistleri, akademisyenler ve ilgili tüm kişi ve kuruluşları kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili konular ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek ve şiddetle mücadele etmek için uygulanmakta olan politikalar hakkında katkı sağlamaya davet ediyor. Ülke ziyareti hazırlığı ve katkı sunma konusunda Özel Raportör tarafından yayınlanan davet metnini Türkçe’ye çevirdik ve bilginize sunuyoruz.

Davet metni, yapılacak ziyaret ve Raportör’e sunulabilecek katkılar hakkında ayrıntılı bilgiler içeriyor. Talep edilen katkılar arasında 'iklim değişikliği ve çevresel tahribat ile kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet arasındaki ilişki' de yer alıyor. 2500 kelimeyi geçmeyecek katkılarınızı e-posta yolu ile en geç 24 Haziran 2022 tarihine kadar OHCHR-vaw@un.org adresine gönderebilirsiniz.

Pro bono (toplum yararına hukuk) hizmetimiz kapsamında, bilgi ve adalete erişimi güçlendirmek amacıyla bilgi notları hazırlamaya ve çeviriler yapmaya devam edeceğiz.

Altıparmak Hukuk Bürosu

Çeviren: Stj. Av. İpek Sezgin

Katkı Sunma Çağrısı

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün Türkiye Ziyareti

Arka Plan Bilgisi ve Hedefler

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin daveti üzerine 18-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ülke ziyaretleri, hükümetlerin daveti üzerine, ilgili devlet ile işbirliği ve iletişim halinde hazırlanır ve yürütülür. Ülke ziyaretinin amacı, Özel Raportör’ün görevi ile ilgili konularda, özellikle de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek, bunlarla mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için alınan tedbirlerle ilgili ilk elden bilgi edinmesini ve mağdurların zararlarının tazmin edilmesini sağlamaktır. Özel Raportör gerçekleştirdiği ülke ziyaretinin ardından, BM İnsan Hakları Konseyi’ne ilgili devlete yönelik bulgularını, sonuçlarını ve tavsiyelerini içeren bir rapor sunmaktadır. Özel Raportör tarafından varılan sonuçlar ve tavsiyeler, Devletlerin kadınlara yönelik şiddeti önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerini iyileştirmeleri için faydalı araçlardır. Özel Raportör’ün sonuçları ve verdiği tavsiyeler aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, mağdurlar ve mağdurlara yönelik kuruluşlar gibi ülkede toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında faaliyet gösteren diğer paydaşlar ve BM teşkilatları için de iyi bir yol haritası işlevi görebilmektedir.

Özel Raportör, Türkiye ziyaretine Ankara’dan başlayacak, ardından İstanbul’u ziyaret edecek, sonrasında ise nüfusun çeşitli kesimleri tarafından deneyimlenen kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili meseleleri ilk elden anlamak için, Türkiye’nin nüfus çeşitliliğini temsil eden farklı bölgelerdeki kentsel ve kırsal alanlara saha ziyaretleri geçekleştirecektir. Özel Raportör, ziyareti sırasında tüm paydaşlardan bilgi almak adına hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ile hükümet dışı kuruluşların temsilcileri, toplumsal temelli gruplar ve bireyler dâhil olmak üzere yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ile kadın hakları ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması konularında çalışan ilgili uluslararası kuruluşlar ile toplantılar düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Özel Raportör, 27 Temmuz 2022 tarihindeki ziyaretinin sonunda, ön bulguları hakkında ilgili hükümet yetkililerine bilgi verecek, sonrasında ise yerleşik uygulamaya uygun olarak ön bulguları daha geniş kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısının yeri ve saati hakkında ek bilgi ziyaret öncesinde paylaşılacaktır.

Anahtar Sorular ve Aranan Katkı/Yorum Türleri

Özel Raportör, ziyarete hazırlık olarak, sivil toplum kuruluşları, kadın hakları aktivistleri, akademisyenler ve ilgili tüm kişi ve kuruluşları aşağıdaki konularda katkı sağlamaya davet etmektedir:

 1. Farklı tezahürleri dâhil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili konular;
 2. Özellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda kırılgan olan kadın ve kız çocukları gruplarına yönelik bilgiler;
 3. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek ve şiddetle mücadele etmek için uygulanmakta olan politikalar.

Özel Raportör, tüm katkıları memnuniyetle karşılamakla birlikte, özellikle aşağıda ayrıntıya girilmeksizin bahsedilen konular hakkında bilgi almakla ilgilenmektedir:

 • Ev içi şiddet dâhil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili yasal, kurumsal ve politik çerçeveler;
 • Kadın haklarına ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası ve bölgesel insan hakları çerçevelerine bağlılık;
 • Özellikle koruma önlemleri, verilerin toplanması ve önleme stratejileri açısından kadın cinayetlerini önlemeye yönelik çabalar;
 • Farklı cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ve ifadesine sahip kadınlara yönelik şiddet;
 • Kadınlara, özellikle kadın insan hakları savunucularına, kadın gazetecilere ve kadın politikacılara karşı çevrim içi şiddet;
 • Türkiye uyruklu olabilecek kadınlara ve kız çocuklarına, vatansız kişilere, mültecilere, sığınmacılara ve Türkiye'deki göçmenlere yönelik şiddet;
 • Mağdurların temel hizmetlere erişimini engellemek dâhil, Türk ve yabancı uyruklu kadınların ve kız çocuklarının cinsel sömürüsü ve ticareti;
 • İklim değişikliği ve çevresel tahribat ile kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet arasındaki ilişki;
 • Cinsel şiddet ve çocukların velayetine ilişkin davalar dâhil, yargı süreçlerindeki toplumsal cinsiyet rolleri ve önyargıları;
 • Kadınların cinsel ve üreme sağlıkları ile hakları;
 • Sığınma evleri, tek durak hizmet noktaları da dahil olmak üzere kadınlara yönelik temel hizmetlerin koordinasyonu ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru olan kadınlara ve kız çocuklarına sağlanan koruma kararları ile diğer entegre hizmetler;
 • Kapasite geliştirme girişimleri dâhil, farklı kuruluşların kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet durumlarını önleme, tespit etme, gözlemleme ve bunlara müdahale etme kapasiteleri;

Katkıların Nasıl ve Nereye Gönderileceği

Katkılar e-posta yolu ile en geç 24 Haziran 2022 tarihine kadar OHCHR-vaw@un.org adresine gönderilmelidir. Katkılar İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde 2,500 kelime sınırı ile kabul edilmekle birlikte raporlar, akademik çalışmalar ve diğer materyaller katkıya ek olarak sunulabilmektedir.

Alınan Katkıların İşlenmesi

Tüm katkılar, Özel Raportör ve ekibi tarafından ve yalnızca ülke ziyaretine hazırlanma amacıyla gizli olarak işlem görecektir. Özel Raportör, katkı sunmak için gösterilen çabayı takdir etmekte ve sunulan katkıları okumak için sabırsızlanmaktadır.

İngilizce metine ulaşmak için:

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-inputs-country-visit-turkey

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by