0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org

İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi: Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerji Santralleri

Av. Cem ALTIPARMAK tarafından hazırlanan 'İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi: Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerji Santralleri' başlıklı rapora göre toplam yüzölçümü 484 km2 olan Karaburun'un 430 km2'lik alanı, yani yarımadanın yüzde 89'luk bölümü RES projelerine tahsis edildi. RES'lere yer açmak için acele kamulaştırma davaları ve idari kararlarla mülksüzleştirme ve yerinden etme politikaları uygulandı.

Raporda, 2010-2020 yılları arasında İzmir'in Karaburun Yarımadası'nda projelendirilen Rüzgar Enerji Santralleri (RES) iklim değişikliği ile mücadelede uyumsuzluk (maladaptation) örneği olarak incelendi. Rapor ayrıca RES'lerin yol açtığı hak ihlallerini de görünür kılmayı hedefliyor. 

Rapor kapsamında;

  • İklim krizinin dünü, bugünü ve Türkiye'nin iklim krizine yönelik pozisyonu değerlendirildi. 
  • Daha sonra iklim krizi ile mücadelede uyumsuzluk politikalarının mağduru olarak Karaburun Yarımadası'nın özellikleri, insan ve doğa hakları ihlaline yol açan idari kararlar ve dava süreçleri ayrı başlıklarda incelendi, detaylandırıldı. 

İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi: Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerji Santralleri' raporuna ulaşmak için: https://altiparmakhukuk.org/KaraburunRESRapor

Raportör: Cem ALTIPARMAK 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by