0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

Depremzedeler için Hukuk Rehberi

Türkiye Barolar Birliği tarafından Depremzedeler için Hukuk Rehberi yayınlanmıştır. Rehber kapsamında aşağıdaki bölümler bulunmaktadır: 

A- CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN

a) Ölüm meydana gelmişse

b) Yaralanma meydana gelmişse

c) Ölüm ve yaralanma meydana gelmemişse

B- ÖZEL HUKUK YÖNÜNDEN

a- Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Alınması

b- Delil Tespiti Yaptırılması

c- Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

d- Zayi Belgesi Alınması

e- Açılması Gereken Menfi Tespit ve Senet iptali Davaları

f- İş Kanunu Kapsamında Olan İşçilerin Tazminat ve İşçilik Alacakları

g- İşverenin Yasal Hakları

h- Çocuklara Özgü Düzenlemeler ve Çocukların Korunması

D- İDARE HUKUKU YÖNÜNDEN

a- Deprem Nedeniyle İdari Yargıda Açılabilecek Tazminat Davaları

b- İdari Yargıda Açılacak Dava Ne Zaman Nerede Açılmalıdır?

c- İdari Yargıda Açılacak Davalarda İspat

d- Açılacak Davada Tazminat Miktarı

e- Yapıyı İnşa Eden Müteahhide veya Kamu Görevlilerine Açılan Soruşturma veya Ceza Davaları İdari Yargıdaki Davaları Nasıl Etkiler?

f- Devlet Memurlarının Hakları

4 DEPREMZEDELER İÇİN HUKUK REHBERİ

D- VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN

a- Depremde Yok Olan Mallar için Emsal Bedel Tespiti

b- Amortismana Tabi Kıymetler için Amortisman Oranı Tespiti

c- Deprem Nedeniyle Beyan ve Ödemelerin Ertelenmesi

d- Vergi ve Cezaların Silinmesi

e- Bağış ve Yardımların Gelirlerden İndirilebilmesi

E- SAĞLIK HUKUKU YÖNÜNDEN

a- Tıbbi Müdahalelere Rızanın Verilmesi

b- Sağlık Hizmetlerinin Sunulması ve Genel Sağlık Sigortası

c- Ölümün Tespiti ve Ölünün Adli Muayenesi ile Kimliklendirilmesi

d- Ölüden Organ ve Doku Nakli Yapılması

F- AFETZEDELERE YIKILAN VEYA AĞIR HASAR GÖREN YAPILAR SEBEBİYLE KONUT VEYA İŞYERİ İÇİN SUNULAN DESTEKLER

a- Hak Sahipliği

b- Hak Sahipliği Başvurusu

c- Hak Sahibi Kabul Edilmeyen, Kredi Verilmeyen Durumlar

H- ADLİ MÜZAHERET (ADLİ YARDIMLAŞMA)

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by