0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org

Aile, Kişi ve Miras Hukuku

Altıparmak Hukuk Bürosu

 • anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • mal paylaşımına ilişkin davalar
 • nafaka ve tazminat davaları
 • velayet ve vesayet davaları
 • evlat edinme davaları
 • ad ve soyadı düzeltme davaları
 • tapu ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi 
 • yaş düzeltme davaları
 • mirasçılık sözleşmeleri 
 • vasiyetname hazırlanması
 • veraset ilamının alınması
 • mirasın reddi
 • mirasın tenkisi
 • tereke mallarının mirasçılara intikallerine dair işlem ve davalar
 • yabancı ülkelerde aile, kişi ve miras hukukuna ilişkin olarak verilmiş mahkeme kararlarının Türkiye Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 
TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by