0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org

Gayrimenkul Hukuku

Altıparmak Hukuk Bürosu

 • müvekkilleri adına taşınmazların alım ve satımı
 • taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak, ipotek gibi ayni haklar kurulması ve kaldırılması
 • taşınmaz satım sözleşmesi
 • kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • kentsel dönüşüm sürecinde hukuki danışmanlık 
 • kira sözleşmesi ve kira sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar
 • yönetim planı hazırlanması 
 • kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) ve el atmanın önlenmesi davaları
 • tapu iptali ve tescil davaları
 • ecrimisil davaları
 • önalım davaları gibi taşınmaza ilişkin her türlü uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by