0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

İdare, Çevre ve Vergi Hukuku

Altıparmak Hukuk Bürosu

 • tam yargı ve iptal davaları
 • çevresel etki değerlendirme (ÇED)
 • iklim davaları
 • düzenleyici işlemlerin iptali
 • imar ve ruhsat davaları
 • kamulaştırma davaları
 • vergi davaları
 • bilgi edinme başvurusu
 • personel ve özlük işlemlerinden kaynaklanan davalar  
 • yönetmelik iptali
 • müvekkiller adına idari makam ve mercilere gerekli başvuruların yapılması gibi konularda danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.
TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by