0232 445 78 25 0232 445 78 25 info@altiparmakhukuk.org

İş Hukuku

Altıparmak Hukuk Bürosu

  • bireysel ve toplu iş sözleşmeleri
  • çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin icra edilmeleri
  • iş güvencesi ve fesih hususları
  • iş kazalarından dolayı sorumluluk
  • hizmet tespiti
  • kıdem ve ihbar tazminatları
  • işe iade
  • rücu talepleri
  • ikale sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar
  • yabancı işçi çalıştırma kuralları gibi konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.
TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by